VOLVO SA STARÁ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak vozidlo už nespĺňa podmienky prevádzky na pozemných komunikáciách, tak majiteľ vozidla je ho povinný  v zmysle vyššie uvedeného Zákona o odpadoch odovzdať na ekologické spracovanie, aby mohlo byť vyradené z evidencie.

Viac info

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), nezisková spoločnosť s ručením obmedzeným ELT Management Company Slovakia (ELTMA).

K zlepšeniu spotreby paliva a znižovaniu emisií CO2 osobného automobilu prispieva správne používanie a pravidelná údržba automobilu, spôsob riadenia, ako je vyhýbanie sa agresívnej jazde, jazda

pri nižších rýchlostiach, predchádzanie brzdeniu, správne nahustenie pneumatík, skracovanie intervalu chodu motora naprázdno a nepreťažovanie automobilu.

Viac info

Vyhlásenie o základných hodnotách – životné prostredie.

Viac info

Go to Top