pile-1868894_1280

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), nezisková spoločnosť s ručením obmedzeným ELT Management Company Slovakia (ELTMA).

"Naším cieľom je nastaviť rovnaké podmienky v oblasti spätného zberu pneumatík a vytvárať hodnoty zodpovedajúce spoločenskej zodpovednosti výrobcov a dovozcov pneumatík." ELTMA

Go to Top