Tabuľka spotrieb a CO2

Volvo Cars and artist & producer Avicii Feeling Good about the future

K zlepšeniu spotreby paliva a znižovaniu emisií CO2 osobného automobilu prispieva správne používanie a pravidelná údržba automobilu, spôsob riadenie, ako je vyhýbanie sa agresívnej jazde, jazda pri nižších rýchlostiach, predchádzanie brzdeniu, správne nahustenie pneumatík, skracovanie interválu chodu motora naprázdno a nepreťažovanie automobilu.

Go to Top