Tabuľka spotrieb a CO2

Slider

K zlepšeniu spotreby paliva a znižovaniu emisií CO2 osobného automobilu prispieva správne používanie a pravidelná údržba automobilu, spôsob riadenie, ako je vyhýbanie sa agresívnej jazde, jazda pri nižších rýchlostiach, predchádzanie brzdeniu, správne nahustenie pneumatík, skracovanie interválu chodu motora naprázdno a nepreťažovanie automobilu.

Go to Top