Tabuľka spotrieb a CO2

Slider

K zlepšeniu spotreby paliva a znižovaniu emisií CO2 osobného automobilu prispieva správne používanie a pravidelná údržba automobilu, spôsob riadenia, ako je vyhýbanie sa agresívnej jazde, jazda pri nižších rýchlostiach, predchádzanie brzdeniu, správne nahustenie pneumatík, skracovanie intervalu chodu motora naprázdno a nepreťažovanie automobilu.